ПОНЯТТЯ ТОВАРУ І ТОВАРНОЇ ОДИНИЦІ В ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ. ВИДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОДУКТІВ

1. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 3 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7 3. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ КОНЦЕПЦІЮ МАРКЕТИНГУ, В МЕЖАХ ЯКОЇ ДІЄ ПІДПРИЄМСТВО, ЩО ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21

1. Зразок анкети для виявлення вимог споживачів - потенційних замовників матеріалів для виготовлення паперової упаковки. - 3 - 2. Характеристика роботи маркетингового відділу Агенства з продажу авіаквитків «Білетів Світ». - 7 - 2.1 Теоретичні засади організації маркетингової служби на підприємстві. - 7 - 2.2. Характеристика маркетингового відділу Агентства з продажу авіаквитків «Білетів Світ» - 18 - Список використаної літератури - 20 -

1. Характеристика етапів проведення маркетингового дослідження. - 3 - 2. Основні методи стимулювання збуту в туризмі. - 7 - Стимулювання споживачів - 7 - Стимулювання роздрібних турагентов. - 8 - Пропаганда туризму - 9 - 3. Сутність і структура комплексу маркетингових комунікацій - 11 - Список використаної літератури - 15 -

1. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ ПОКУПЦІВ 3 2. ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ 9 ЛІТЕРАТУРА 18

1. Вплив екологічних чинників на формування туристичного попиту. - 3 - 2. Шляхи задоволення потреб кожного рівня піраміди Маслоу під час туристичної подорожі. - 7 - Список використаної літератури - 9 -

1. Значення та процес маркетингових досліджень - 3 - 2. Стратегія розроблення нових товарів - 8 - 3. Практична частина - 15 - 1. Концепція маркетингу - 16 - 2. Маркетинг ове середовище. Сильні та слабкі сторони компанії - 17 - 3. Дерево цілей ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» - 26 - 4. Асортимент та господарський портфель ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» - 27 - 5. Канали розподілу та методи просування продукції «Компанії» - 29 - 6. Можливі варіанти розвитку товарів та ринків «Компанії» - 30 - Список використаної літератури - 33 -

1. Що таке “ринок” і які його основні характеристики 3 2. Що таке “товар” 7 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13

1. Визначте основні чинники ситуаційного впливу в туризмі 3 2. Поясніть різницю між: поняттями "якість" і "конкурентоспроможність" 5 3. Охарактеризуйте етапи створення фірмового стилю туристичного підприємства 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

Вступ 3 Процес проведення маркетингових досліджень 4 Опис депозитів як банківського продукту 4 Формулювання проблеми 7 Мета проведення дослідження 7 Вибір методу збору первинної інформації 8 Метод Дельфи 8 Інтерв'ю 9 Опитування телефоном 9 Опитуванням через листування 9 Метод спостереження 10 Метод фокусування. 10 Експертні оцінки 10 Метод експерименту. 11 Метод імітації. 11 Визначення цільової аудиторії 12 АНКЕТА 16 Результати опитування 18 Висновки 20 Список використаної літератури 22

Практична робота № 3 1. В яких одиницях повинна вимірюватись ефективність рекламної компанії? 2. Яке практичне значення для рекламної компанії визначає так звана піраміда цілей? 3. Яка група факторів впливає на кінцевий ефект рекламної діяльності і який з цих факторів має велике значення для формування ефективності рекламної компанії 4. Якщо рекламна компанія проходить за ланцюгом «рекламодавець – рекламне агентство – баєр – селер – медіа канал» чи можна казати, що ефективність рекламної компанії з кожним переходом рекламного ринку сприймаються окремо. Поясніть чому. Література

Вступ 3 1. Цілі і методи конкуренції 4 2. Типологія конкуренції 7 3. Вивчення асортиментної політики в конкурентному аналізі 11 4. Аналіз інноваційної політики і її ролі в конкурентній боротьбі 13 5. Аналіз конкурентоспроможності ВАТ «Назва» 17 Висновки 22 Список використаної літератури 24

ВСТУП 3 1. Етапи розвитку організаційно-економічних показників діяльності підприємства 5 2. Комплекс маркетингу підприємства 9 3. Оптимізація процесу функціонування підприємства 18 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26 Метою роботи є розгляд та аналіз організації маркетингу на рівні підприємства. Об’єктом дослідження є компанія «Назва», предметом дослідження є маркетингова діяльність компанії.

1. Можливі стани ринку та адекватні реакції маркетингу. - 3 - 1.Стратегія першопрохідника. - 3 - Краща оборона - наступ (Атака на самого себе) - 4 - Позиційна оборона - 4 - Захист флангів. - 5 - Попереджуючі оборонні дії - 5 - Відбиття атаки - 5 - Мобільна оборона - 5 - Змушене скорочення - 5 - 2.Претендент на лідерство. - 6 - Нові сегменти ринку - 6 - Нові якості товару - 7 - 3.Компанії, що прагнуть до заняття єдиної ринкової ніші. - 8 - 2. Характеристика роботи маркетингового відділу ТОВ ФП «__». - 11 - 2. Характеристика роботи маркетингового відділу ТОВ ФП «__». - 11 - Список використаної літератури - 20 -

ВСТУП 3 1. Етапи розвитку організаційно-економічних показників діяльності підприємства 4 2. Комплекс маркетингу підприємства 7 3. Оптимізація процесу функціонування підприємства 17 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24 Об’єктом дослідження виступає ЗАТ
 
Новые статьи