Електронний маркетинг як спосіб просування туристичних підприємств на ринку

Актуальність теми полягає в необхідності вивчення та використання новітніх методів просування рекламних продуктів чи послуг в туризмі, чому активно сприяє розвиток електронної комерції. Електронний маркетинг - ефективний засіб рекламної діяльності, він має низку серйозних переваг, на відміну від інших видів реклами, хоча і вважається серед них наймолодшим. Перевага інтернет-реклами полягає і в легкому впливі на вузькі кола цільової аудиторії, на скороченні відстані між рекламодавцем та споживачем.

Дослідженням питання електронного бізнесу сьогодні займаються Філіп Котлер (США), І. Успенський, І. Молдовський (Росія), В. Желіховський, Д. Дідух, І. Сандовенко, О. Спориш (Україна).

Виклад основного матеріалу дослідження. М. Плейн, В. Утовас і Дж. Стафорд стверджують, що можливості електронного бізнесу, Інтернету та комп’ютерних технологій відкрили нові перспективи для індустрії туризму. Підприємства туризму були лідерами й першими показали, як е-технології впровадити в практику ділових відносин. На нашу думку, первинні фактори, які спонукають користувачів Інтернету укладати договір он-лайн: якість і точність інформації, розміщеної на сайті, простий процес резервування, доступність бажаного продукту та репутація компанії чи банера сайта.

Для просування туристичного продукту найбільш доцільним є використання сучасних інформаційних технологій для реклами (через Інтернет, веб-сайти, портали); комунікацій (електронна пошта, Інтернет-телефонія, Інтернет-пейджинг) і через систему бронювання місць в готелі та інших туристичних послуг.

Веб-сайт - це не тільки обличчя фірми, а й тонкий маркетинговий інструмент, що досліджує інтереси цільової аудиторії, закріплює імідж фірми, просуває торгову марку, привертає потенційних клієнтів і партнерів. Сайт компанії може бути використаний для реклами, для отримання загального уявлення про фірму, розпізнавання бренду, забезпечення зв'язків із широкою громадськістю, офіційних повідомлень для друку, підтримки замовника і технічної допомоги. Основні вимоги до інформаційних сайтів туристичних підприємств представлені в табл. 1 [1].

Таблиця 1

Основні вимоги до структури, змісту і просування туристичних сайтів
 
Новые статьи
  •